O mně

Petr Šafář

Jednatel

Jmenuji se Petr Šafář a v tomto oboru se pohybuji již přes 10 let. Firmu PEŠAF MONT s. r. o. jsem založil před 4 roky. Začal jsem realizací čistíren odpadních vod, které jsem předtím dělal ve firmě mého otce. Navázal jsem dalšími vodárenskými díly, jako čerpacími stanicemi, vodovodními a kanalizačními řády a v neposlední řadě vodojemy. Zkušenosti jsem si přenesl do své firmy.


kolegové

Jakub Veselý

inženýring

Jan Kapounek

realizace staveb